Renn jeg har gått

 
Skirenn Gjennomført xx
Sandfjellrennet Soknedal-Budal

1.   1987

2.   1988

3.   1989 (m/tvillingene)

4.   1992

5.   1993

6.   1994

7.   1995

8.   1996

9.   1997

10. 1998

11. 1999

12. 2000  (1.52 pers)

13. 2001

14. 2002

15. 2003

16. 2004 (1.38 ny pers)

17. 2005

18. 2006

19. 2007 (1.55)

20. 2008 (2.02 - brøytet løype)

21. 2009 (1.42)

22. 2010  (1.45)

      2011 Avlyst pga lite snø

23. 2012

 

Birkebeieren Rena-Lillehammer

1.   2000

2.   2001

3.   2002  (4.01 pers)

4.   2003  (4.10)

5.   2004  (4.01 - dårligere føre)

6.   2005  (3.53)

7.   2006  (3.56)

8.   2007 (avbrutt)

9.   2008  (3.35)

10. 2009  (3.37)

11. 2010  (3.36)

12. 2011  (3.45)

13. 2012  (3.27)

 

 

Rensfjellrennet Støren/Selbu

1.   1997

2.   1999

3.   2000

4.   2001  (4.01)

5.   2002 

6.   2003  (3.35) 

7.   2004  (3.39)

8.   2008  (4.01)

9.   2009  (3.59)

 
Jutulrennet Hovin IL

1.   2000

2.   2002

3.   2004 (1.18)

4.   2005

5.   2006

 

6.   2007

7.   2008

8.   2009

9.   2012  (1.18)

 
Burennet Rennebu IL

1.   1999

2.   2001

3.   2002

4.   2004 (1.19 - forkortet)

5.   2005

6.   2009

7.   2010 (1.38)

8.   2011 (1.39)

 
Marka rundt  NTNUI

1.   2000

2.   2002

3.   2004 (1.56 forkortet pga lite snø)

4.   2005

5.   2006

6.   2007 (2.26)

7.   2008 (2.27 badetur )

8.   2010 (2:26)

9.   2011 (2:22)

10. 2012 (2:30)

 
Markatrimmen  Skiklubben / STMBK

1.   2000

2.   2001

3.   2002

4.   2004 (1.20)

5.   2005

6.   2007 (1.18)

7.   2008 (1.05)

8.   2009 (1.48 ny trasè 30 km)

9.   2010 (?)

10. 2011 (1:32)

11. 2012 (1:36)

12. 2013 (1:24)

13. 2014 (2:24 - gikk trimklasse)

 

 

 

Vasaloppet Sverige

1.   2003 (6.41)

2.   2005 (5.21)

3.   2006 (6.19)

4.   2007 (5.46)

5.   2008 (5.35)

6.   2009 (5.17)

7.   2010 (5.26)

8.   2011 (5.12)

 
Granåsfjellrennet  Singsås IL

1.   2004 (1.18)

2.   2007 (1.21)

   
Enern  Oppdal

1.   2011 (2:19:06)

2.   2013 (2:35:16)

   
Seterrennet  Flå IL

1.   2007 (2.04)

   
Marcialonga Italia

1.   2004 (4:50)

2.   2007 (2:56 - kortere løype pga snømangel)

3.   2009 (3:58)

4.   2011 (3:45)

 
Holmenkollmarsjen  Skiforeningen

1.   2003 (3.08)

   
Jøvrarennet  Selbustrand IL

1.   2001

   
Tåggefjellrennet  Budal IL

1.   1989

2.   1999

   
Bedriftslangrenn

1.   2004 (7 renn)

2.   2005 (4)

3.   2006 (13)

4.   2007 (10)

5.   2008 (15)

6.   2009 (17)

7.   2010 (15)

8.   2011 (16)

9.   2012 (16)

 

 

 

josrenn.html

Sist oppdatert 03.02.14